دانشگاه پلی تکنیک سلیمانی و دانشگاه نولج

دومین کنفرانس علمی بين المللى برگذار می كنند به عنوان:

رسانه ديجيتالي و تاثير آن بر امنيت جامعه

در پرتوی قوانین داخلی و بین المللی 

28-27 آوریل 2024

درباره کنفرانس


"رسانه ديجيتالي و تاثير آن بر امنيت جامعه در پرتوی قوانین داخلی و بین المللی"؛ عنوان دومین کنفرانس علمی بین المللی گروه رشته‌ رسانه هاى فنى دانشكده فنى ادارى در دانشگاه پلی تكنیك سلیمانی و رشته‌ قانون و روابط بین المللی دانشكده قانون در دانشگاه نولج برگذار می شود. هدف این است که؛ با پرداختن به مسائل رسانه ای و حقوقی و جلب توجه عموم و پژوهشگران به یافتن علل مشکلات و یافتن راه حل مناسب برای آنها و تبدیل آنها به نقشه راهکاری برای قوای سه گانه تقنینی، مجریه و قضائیه. این کنفرانس مشترک؛  روزهای شنبه و یکشنبه (27 و 28 آوریل 2024) در سالن کنفرانس دانشگاه نولج اربیل برگزار می شود. اين كنفرانس ادامة اولین کنفرانس علمی رسانه و مسائل ملی در سال 2019 توسط دانشگاه پلی تکنیک سلیمانی در سالن هتل تایتانیک سلیمانی برگزار شد.  كنفرانس مشترك دانشگاه پلی تكنیك سلیمانی و دانشگاه نولج


از سوی رشته‌ رسانه هاى فنى، دانشكده فنى ادارى، رشته‌ قانون و روابط بین المللی دانشكده قانون برگذار می شود به عنوان:


رسانه ديجيتالى و تاثير آن بر امنيت جامعه در پرتوی قوانین داخلی و بین المللی


زیر نظر:

وزیر اموزش عالی و پژوهش علمی در اقلیم كردستان

 د. آرام محمد قادر          بەریاست:

   رئیس دانشگاه پلی تكنیك سلیمانیه؛ 

    استاد دكتر هوشیار عبدالله‌ عزیز


   رئیس دانشگاه نولج؛

  استاد دكتر  احمد انور دزيي

 

         تحت نظارت:

رئیس دانشكده فنى ادارى دانشگاه پلی تكنیك سلیمانیه؛

 استاد دكتر هیرش رسول مراد


رئیس دانشكده قانون دانشگاه نولج؛

د.شوان عمر خلیل

تقویم علمی كنفرانس

اهداف كنفرانس 

محورهاى اصلی و جانبی كنفرانس 

محورهاى اصلی كنفرانس:

نخست: رسانه‌ دیجیتالی و امنیت جامعه‌.

دوم: جایگاه قوانين داخلی و بین الملی در توسعه رسانه دیجیتالى.

 

محورهاى جانبی كنفرانس:

رسانه‌ دیجیتال و تاثیر ان بر رفتار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افراد

رسانه‌ دیجیتال در میان فرصت و چالش های ارتباطی و شبكه‌ های اجتماعی

رسانه‌ دیجیتال و مسئولیت های اخلاقی و قانون داخلی و بین المللی

رسانه‌ دیجیتال در میان مغالطه و مسئولیت اجتماعی

رسانه‌ دیجیتالی و روابط دپلوماسی و عمومی در مؤسسات

رسانه‌ دیجیتال در میان وظائف و آزادی بیان و روزنامه‌نگاری


هزینه‌ مشاركت در كنفرانس 

 

نكات مهم:

:FIB Bank IBAN 

IQ31FIQB004020005010001

 

 dmedialaw24@spu.edu.iq


برای ثبت نام در کنفرانس اینجا کلیک کنید

سخنرانان کنفرانس

شرایط و راهنمایی برای پژوهشهای كنفرانس 


مجموعه مقالات کنفرانس

مقالات ارائه شده به کنفرانس؛ در مجموعه مقالات کنفرانس (The Conference Proceeding)؛ منتشر خواهد شد. در عین حال، وب سایت کنفرانس، کتاب های کنفرانس و مقالات تایید شده کنفرانس دارای شناسه دیجیتال (DOI) خود خواهند بود. برای بالا بردن عناوین علمی خود؛ محققان می توانند از تحقیقاتی که در این کنفرانس ارائه می کنند بهره مند شوند.

کمیته های کنفرانس


هیئت علمی كنفرانس:


1.    استاد دكتر هیرش رسول مراد / دانشگاه پلی تكنیك سلیمانیه، اقلیم كردستان عراق ‌ / رئیس هيئت

2.    استاد دكتر سوزان يوسف احمد  القلینی  /  دانشگاه عین شمس، مصر / عضو

3.    استاد دكتر طاهر روشندل اربطانى  / دانشگاه تهران، ایران  / عضو

4.    استاد دكتر سفیان بلماضی  / دانشگاه بلیده، جزائر   / عضو

5.    استاد دكتر عطاءلله‌ تاریف /  دانشگاه اغواط، جزائر  / عضو

6.    استاد دكتر اسامه‌ بوشماخ /   دانشگاه احمد بن الونشریسی، جزائر  / عضو

7.    استاد دكتر بهاالدین احمد محمد  / دانشگاه پلی تكنیك سلیمانیه‌، اقلیم كردستان عراق / عضو

8.    استاد دكتر یحی عمر فتاح  / دانشگاه پلی تكنیك سلیمانیه‌، اقلیم كردستان عراق / عضو

9.    دانشيار دكتر د.جانروژ یلماز كلیس  / دانشگاه میدلسیكس لندن، انگلستان / عضو

10. دانشيار دكتر علا مكی الشمری  / دانشگاه شاریقه، امارات / عضو

11. دانشيار دكتر  معتز عبدالقادر محمد  / دانشگاه نولج، اقلیم كردستان عراق / عضو

12. دانشيار دكتر حمزه‌ السید حمزه‌ خلیل  / دانشگاه تنتا، مصر  / عضو

13. دانشيار دكتر شیركو جبار محمد / دانشگاه پلی تكنیك سلیمانیه، اقلیم كردستان عراق / عضو

14. دانشيار دكتر ریبه‌ر گوران مصطفی / دانشگاه پلی تكنیك سلیمانیه، اقلیم كردستان عراق / عضو

15. دانشيار دكتر هوشیار مظفر علی / دانشگاه صلاح الدین، اقلیم كردستان عراق / عضو

16. دكتر شوان عمر خلیل  / دانشگاه نولج، اقلیم كردستان عراق ‌ / عضو

17. دكتر انور عمر قادر  / دانشگاه نولج، اقلیم كردستان عراق ‌ / عضو

18. دكتر محمد حسین خلیفه‌ / دانشگاه اسلامی، لبنان / عضو

19. دكتر جنا محمد ابوصالح  / دانشگاه جنان، لبنان  / عضو

20. دكتر یوب دهقانی / دانشگاه احمد بن وه‌نشریسی، جزائر / عضو

21. دكتر مهدی حمدی مهدی / دانشگاه نولج، اقلیم كردستان عراق / عضو  

   هیئت برگزار كنندە كنفرانس

1.    دانشيار دكتر  سارا محسن قادر / دانشگاه نولج، اقلیم كردستان عراق  /  رئیس هيئت

2.    دانشيار دكتر  باقر داود حسین / دانشگاه پلی تكنیك سلیمانیه، اقلیم كردستان عراق  / عضو

3.    دانشيار دكتر  هه‌ژار محمد جلال  / دانشگاه پلی تكنیك سلیمانیه‌، اقلیم كردستان عراق / عضو

4.    دانشيار دكتر  كارزان محمد احمد  / دانشگاه پلی تكنیك سلیمانیه‌، اقلیم كردستان عراق  / عضو

5.    دانشيار دكتر  زاهیر حمدامین صابر  / دانشگاه پلی تكنیك اربیل، اقلیم كردستان عراق  / عضو

6.    دكتر دریڤان عبدالقادر بكر / دانشگاه پلی تكنیك سلیمانیه‌، اقلیم كردستان عراق  / عضو

7.    دكتر شيلان ياسين خدر / دانشگاه صلاح الدین-اقلیم كردستان عراق  / عضو

8.    دكتر ازاد صدیق دزه‌یی  / دانشگاه نولج، اقلیم كردستان عراق / عضو

9.    مربی حمد كریم حمد  / دانشگاه نولج، اقلیم كردستان عراق  / عضو

10. آموزشيار علی یونس محمد / دانشگاه نولج، اقلیم كردستان عراق / عضو

11. آموزشيار هلاله‌ سلیمان / دانشگاه نولج، اقلیم كردستان عراق / عضو

                               

 هیئت اطلاع رسانی و فناوری اطلاعاتی كنفرانس

1.  دانشيار دكتر  شوان ادم ایڤه‌س  / دانشگاه پلی تكنیك سلیمانیه، اقلیم كردستان عراق / رئیس هيئت

2.  دانشيار دكتر  نوزاد صدیق محمد  / دانشگاه پلی تكنیك سلیمانیه، اقلیم كردستان عراق / عضو

3.  دانشيار هردەوان محمود كاكەشيخ /  دانشگاه صلاح الدین، اقلیم كردستان عراق / عضو

4.  آموزشيار جمال كاكه‌برا / دانشگاه پلی تكنیك سلیمانیه، اقلیم كردستان عراق / عضو

5.  آموزشيار باوه‌ر علی عبدالكریم / دانشگاه نولج، اقلیم كردستان عراق / عضو

6.  آموزشيار ژانا فیداكار محمد / دانشگاه پلی تكنیك سلیمانیه، اقلیم كردستان عراق  / عضو

7.  آموزشيار بریار جلال معروف / دانشگاه پلی تكنیك سلیمانیه، اقلیم كردستان عراق / عضو

8.  بروا عثمان رحمان / دانشگاه پلی تكنیك سلیمانیه‌، اقلیم كردستان عراق / عضو

9. عمر كريم شريف/ دانشگاه پلی تكنیك سلیمانیه‌، اقلیم كردستان عراق / عضو

       

آدرس و شماره تماس کنفرانس

اقلیم کردستان، اربیل

سالن همایش ، دانشگاه دانش

برای هر گونه سوال لطفا تماس بگیرید:

سخنران رسمی کنفرانس؛ دانشیار دکتر شیرکو جبار

  dmedialaw24@spu.edu.iq

شماره تلفن های همایش:  

3476 524 772(00964)

0825628 774(00964)

LinkLinkLink

برنامه کنفرانس

عنوان کنفرانس

 " رسانه ديجيتالي و تاثير آن بر امنيت جامعه در پرتوی قوانین داخلی و بین المللی "

روی نقشه: